Intäkter för växellådsservice
Med Flo-Dynamics spolmaskin
 
Antal lyftar:
st
Arbete
Timtaxa:
kr
Vinst / tim:
kr
Olja
Snittpris / L:
kr
Snittvinst / L
kr
Fördelning växellådstyp på kundbilar
Manuell:
%
Automat:
%
DSG:
%
Genomsnittliga bytesintervall
Manuella:
år
Automat:
år
DSG:
år
Genomsnittlig oljemängd vid byte
Manuell:
L
Automat*:
L
Automat:
L
DSG:
L
*Med spolmaskin och fullt oljebyte.
Genomsnittlig debiterad tid
Manuell:
tim
Automat:
tim
DSG:
tim
Arbetstid oljebyte
Manuell:
tim
Automat*:
tim
Automat:
tim
DSG*:
tim
DSG:
tim
*Med spolmaskin och fullt oljebyte.
Till toppen